Beste Gemeenteraadsleden van Oss

heuvelDeze foto is van afgelopen woensdagmiddag. Redelijk levendig, wat opvalt is dat met name ook fietsers hun weg weten te vinden door en in het centrum. 

img-2348
Deze foto is van een willekeurige zaterdagmiddag, wat opvalt is dat de winkels geblokkeerd zijn en uit het zicht genomen worden door enorme marktwagens.

Voor de goede orde wil ik melden dat ik absoluut niet tegen de markt ben, ik gun ieder zijn boterham. De markt is wat mij betreft van harte welkom, een goede levendige markt kan het centrum zelfs versterken net zoals de markt baat heeft bij een levendig en gezond centrum.

Maar de situatie op zaterdagmiddag lijkt totaal ongecoördineerd, oogt rommelig en is tegen het zere been van veel centrumondernemers, met name van diegene die hier rechtstreeks hinder van ondervinden.
Deze grote kramen (complete winkels zijn het) staan op verkoop-middag van de week, de zaterdagmiddag, voor de winkels die 6 tot 7 dagen per week in het centrum zitten. Zij plukken de vruchten van een drukke zaterdagmiddag voor de kosten van een kratje bier.

In goed overleg is besloten dat per 1.7.19 de Heuvel vrij zou zijn voor evenementen in het centrum. De markt zou medeverantwoordelijk zijn om op zoek te gaan naar een andere locatie. Hier is ruim twee jaar voor uit getrokken.
Nu trekt het huidige college onder druk van de SP dit besluit in.  Dat de Osse SP aanstaande zaterdag de markt trakteert op taart om hun Pyrrusoverwinning te vieren voelt voor de ondernemers in het centrum als een mes in de rug.

Nogmaals, ik wil benadrukken dat ik zeker niet tegen de markt ben. Maar er zijn nu eenmaal afspraken en regels gemaakt (in een overleg waar bij de markt aan tafel zit), die kun je niet zomaar negeren of terugdraaien.
Willen marktondernemers op een zaterdagmiddag hun omzet halen in het centrum dan stel ik voor dat zij een leegstaand pand huren. De maandag tot en met vrijdag krijgen ze er dan aan omzet bij. Van harte welkom en heel veel succes!

Beste Raadsleden, ik stel voor dat u allen eens twee weken stage komt lopen in de winkels in het centrum. Dan kunt u zien hoe hard er gewerkt wordt door de ondernemers en werknemers en wat er allemaal bij komt kijken om überhaupt een winkel draaiende te houden. Tevens kunt u dan luisteren naar de ervaringen van ons en van de bezoekers in de winkels. Dan zullen jullie andere geluiden horen dan de toevallige berichten die je oppikt als je op een zaterdagmiddag komt enquêteren of flyeren of op een willekeurige moment boodschappen/aankopen doet in het centrum. Ik vraag me af hoeveel van u dat laatste überhaupt doen. Misschien een leuke vraag voor DOK19 als de teams in de Lievekamp zitten en dan het linkerrijtje winkels in de Heuvelstraat uit hun hoofd moeten opsommen.

De retail zit in de hoek waar de klappen vallen, ook 2019 wordt een zwaar jaar voor velen. U zou trots moeten zijn op alle ondernemers in het centrum die iedere ochtend hun lichten nog aan doen. Maar van die trots is weinig te merken. U zou het belang van een dynamisch en gezond centrum voor een stad moeten onderkennen. Maar er wordt niet geluisterd en er is geen enkele visie hoe om te gaan met het centrum. Onderbuikgevoel regeert en maatregelen worden niet genomen. Wel halfzachte maatregelen, waar ondernemers nu de dupe van zijn: Fietsers uit het centrum, morrelen aan de parkeertarieven en dan nu weer de markt. Het dossier Walkwartier staat op een punt van ‘no return’ maar die wordt uitgevoerd als de Processie van Echternach, drie stappen naar voren en twee stappen naar achteren.
Beste raadsleden, het wordt tijd dat u kiest! Kiest u voor een toekomstbestendig centrum of blijven we zoals nu maar een beetje aanrommelen waardoor het iedere dag een beetje slechter wordt?

Advertisements

Centrum Oss, wat nu?

De handtekeningen zijn gezet, er is geen weg meer terug, Oss krijgt haar Walkwartier met als belangrijke onderdelen het UIThuis en de ontwikkeling rondom de Wal. Een felicitatie waard aan de gemeente, aannemer, ondernemers en inwoners. En een pluim voor allen die zich de afgelopen jaren hiermee bezig hebben gehouden. Wat begon als een initiatief van een wethouder met visie en lef is dit uitgegroeid tot een groots plan. Mooi om te zien dat tijdens de ondertekening op 25 april jl de huidige wethouders trots hun verhaal vertelden en een handtekening zetten.  Ik kreeg de positieve indruk dat ze er vol voor gaan.

Maar hoe nu verder? Is hier al over nagedacht? Of denken alle stakeholders van het centrum dat dit het is? Nee toch? Nu gaat het pas beginnen, nu heeft Oss iets te ‘verkopen’! Ik hoor en zie veel gejubel over de bouw van UIThuis maar ik hoor weinig plannen en ideeën voor wat er nog meer zou moeten gebeuren. Ook niet na een rondje langs enkele collegeleden, wethouders en diverse fracties. Het lijkt wel of dit proces hun overkomt en ze stap voor stap gaan zonder een duidelijke visie of  uitgestippeld pad.

Niet dát ik het weet hoor, maar ik zou het college willen adviseren om een visie te ontwikkelen en een stip op de horizon te zetten. Een stip die voorbij het Walkwartier gaat en alle facetten van het Osse centrum omvat.  Nogmaals niet dat ik het weet, maar gewapend met mijn toetsenbord neem ik de vrijheid om mijn ideeën te delen.

Drie ideeën voor het centrum

 • Idee 1 Visie

De eerste pijler zou wat mij betreft het ontwikkelen van een visie moeten zijn. Zodra je weet waar je heen gaat kun je stappen nemen. Een visie bepaalt de kaders waarbinnen ruimte is voor nieuwe ideeën die meteen relevant zijn. Tevens verbind je alle partijen. Ook zet je de achterblijvers op een achterstand, in dit geval zijn de achterblijvers de omliggende plaatsen. Het wordt tijd dat de Gemeente Oss haar regiofunctie opeist.

Waar willen we over pak hem beet 5 jaar met het centrum staan? De ontwikkelingen rondom het Walkwartier  fungeren als aanjager voor nieuwe projecten. Bijvoorbeeld nog meer appartementsgebouwen in het centrum, onbruikbare vierkante meters retail weghalen, kwalitatieve meters erbij, meer cultuur toevoegen, meer of minder horeca, meer of minde winkels, en wat voor winkels, is er plek voor het zwembad, theater of bioscoop? Of wat ik al eens eerder heb geopperd, is het niet weer tijd voor (beperkt) verkeer door de straten in het centrum?  En natuurlijk, en niet het minst belangrijke,  het toevoegen van groen en water, hoe gaan we daarmee om?
Nu zullen velen roepen dat dit allemaal bergen geld gaat kosten. Maar een visie ontwikkelen kost op zich niet zo gek veel geld en het zwembad en theater worden toch nieuw gebouwd of helemaal nieuw ontwikkeld. En appartementen en kwalitatieve retail-meters is aan investeerders die kansen moeten kunnen zien in een visie van de gemeente.
Bij voorkeur ligt deze visie nog voor het najaar op tafel. Er is genoeg geënquêteerd en vergaderd de laatste jaren en er zijn voldoende (onderzoek)rapporten beschikbaar om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Tevens zorgt een vastgelegde visie ervoor dat het centrum geen speelbal wordt van elkaar opvolgende colleges.
Één tip; je kunt het niet iedereen naar de zin maken, daar is het een visie voor. Men moet voorbij durven gaan aan wat de meerderheid nú vindt, want een visie kijkt verder en is breder. Daar is lef en inzicht voor nodig.

 • Idee 2 Centrummarketing 

Een veel besproken issue de afgelopen jaren. Anderhalf jaar geleden is hier al eens een volledig uitgewerkt plan voor gepresenteerd door enkele centrumondernemers. Dit plan is door de toenmalige wethouders, centrummanagement (incl. bestuur) en diverse andere stakeholders van het centrum met applaus ontvangen. Het bevatte een duidelijke en pakkende leus, een zeer vooruitstrevend loyalty-programma, reclame-uitingen in het centrum , langs diverse wegen en zelfs aan de snelweg, evenementen voor alle leeftijden en doelgroepen en nog veel meer.  Door onduidelijke redenen (eentje was budget, maar dit hadden we voor een groot gedeelte rond) is het nooit tot uitvoering gebracht. Dit puike plan belandde in de prullenbak. Frustratie bij de betrokken ondernemers en de bedenker van het plan.
Wat mij betreft pakken we dit plan weer uit de kast. Het zorgt voor consumenten in het centrum, die je vervolgens  beloont voor hun bezoek en hierdoor weer commitment oplevert.
Naast de eenmalige kosten zou hier ook een vast bedrag per jaar voor gereserveerd moeten worden.

Het onlangs gelanceerde platform ‘je treft het in Oss’ voldoet voor Oss en haar historische kernen en uitgestrekte buitengebieden.  Maar voor het centrum heb je een apart marketingbeleid nodig. Het een mag het andere niet uitsluiten.

Over marketing gesproken, concreet kunnen er per direct een paar zaken geregeld worden. Zoals een groot bord of spandoek op of rondom het oude V&D-gebouw. Laat bijvoorbeeld ook de toekomstige bewoners een soort van pop-up events organiseren zodat men vast kennis kan maken. Laat zien wat er op die locatie gaat gebeuren, wees trots! Bovendien geeft dit een #pOSSitivity signaal af aan alle inwoners maar ook aan toekomstige inwoners van Oss én toekomstige ondernemers die poolshoogte komen nemen in het centrum. 

 • Idee 3 Directeur Centrumzaken

De gemeente zou deze functie moeten faciliteren los van het centrummanagement. Deze persoon zou verantwoordelijk moeten zijn om de leegstand in het centrum terug te dringen en de ontwikkelingen vanuit de centrumvisie te forceren en te begeleiden.
Eerste doelen:
– Het keihard verkleinen van het centrum. Geen populaire opdracht omdat er ondernemers en pandeigenaren zullen zijn die er dan net buiten vallen. Maar de tijd van afwachten wie er het eerst gaat bewegen is voorbij. Er moet nu gehandeld worden in het belang van het centrum.
– Inventariseren waar de behoeften liggen  bij de gemeente, pandeigenaren, investeerders en centrumondernemers betreffende te ontwikkelen panden en oppervlaktes. Tijdens deze inventarisatie breng je tevens in kaart hoe er met bestaande panden en vierkante meters geschoven kan worden, je praat immers toch met de eigenaren. De persoon in deze functie krijgt dan een ook overkoepelende functie als makelaar en heeft mandaat van de pandeigenaren.
De gemeente Oss stuurt vervolgens deze directeur Centrumzaken het land in met een tas vol plannen, mandaten, visie, budget en overredingskracht om winkels en investeerders naar Oss te halen. Met achterin de kofferbak een doos vol Osse Trotse, een doos vol Ossies en een doos vol glOSSy’s met op de voorpagina prominent het nieuw te bouwen UIThuis en het Walkwartier.
Ik doe een voorzichtige voorspelling dat de leegstand binnen 2 a 3 jaar met minimaal de helft zal afnemen.

Deze drie ideeën zouden bij voorkeur al in de praktijk moeten zijn gebracht voordat het UIThuis wordt gebouwd. Zodat we straks met zijn allen bij de opening hiervan met onze neus naar de Burgemeester staan, die de openingshandeling verricht, en met onze rug naar een goed gevuld centrum.

Voorbehoud;

Het is natuurlijk lekker makkelijk om vanaf de zijlijn dit allemaal te roepen en op te schrijven! Klopt, en mijn toetsenbord is geduldig. Maar dit geduld kunnen we ons voor het centrum niet meer veroorloven.

Verzin ik het allemaal dan? Nee, voorbeelden in onder andere Woerden, Helmond en Beverwijk laten zien dat het kan. Ook Tilburg is een goed voorbeeld. Gemeentes die keuzes hebben gemaakt en een duidelijke visie hebben laten zien dat het kan.

Waar maak ik me druk om? De retail staat zwaar onder druk, het merendeel van de ondernemers verdient minder dan een modaal salaris en zelfs ver onder het minimum als je dit terug rekent naar het aantal uren.

Centrumgebieden transformeren naar verblijfsgebieden en ja daar profiteren wij als centrumondernemers van. Maar dan kan er weer geïnvesteerd worden in winkels, het is goed voor de werkgelegenheid en economie. Daar profiteren we als hele gemeente van. Een mooie gemeente met een bloeiend hart in plaats van een bloedend hart.

 

 

‘Wees trots op de Huiskamer van Oss’ 11.4.2019

‘Wees trots op de Huiskamer van Oss’

Positiviteit! Op social media heb ik een oproep geplaatst om mensen die zich erg negatief over het Osse centrum uitlaten te vragen waarom ze dat doen en niet voor rede vatbaar zijn.

De pers pikte deze oproep op en er werd veel aandacht aan besteed, misschien werd veel mensen ook wel een spiegel voor gehouden.

Hoewel ik dat laatste betwijfel. Ik ken namelijk niemand die zo negatief is. Het lijkt dan ook om een relatief kleine groep mensen te gaan die zich te pas en te onpas negatief uitlaten en hiermee een groot bereik hebben.

Als centrumondernemer ben ik natuurlijk gebaat bij louter positieve berichtgeving, vooropgesteld dat ik graag in gesprek ga met mensen die zich kritisch maar genuanceerd opstellen. Ik zou geen aandacht moeten schenken aan mensen die zich ongegeneerd negatief uitlaten, toch wil ik voor een keer hierbij stilstaan. Dus dit is geen beklag tegen iedereen die zich kritisch opstelt maar als beklag tegen die kleine groep reaguurders op sociale media waar je met geen mogelijkheid een normale discussie mee kunt voeren.

 

Roepen dat Oss niets is, nooit is geweest en ook nooit wat zal worden klopt natuurlijk niet

Peter ter Horst

Roepen dat Oss niets is, nooit is geweest en ook nooit wat zal worden klopt natuurlijk niet. Als je dit ongenuanceerd de sociale media opslingert dan ben je al jaren niet meer in het centrum geweest. Men kruipt achter het beeldscherm en typt er maar op los. Lekker thuis, veilig vanaf de bank. In ieder geval niet vanaf een van de vele terrasjes in het centrum terwijl je geniet van alle evenementen die het hele jaar door georganiseerd worden, of aan het shoppen bent in een van de vele winkels die er nog wel zijn. Voor de duidelijkheid; deze winkels bevinden zich tussen de lege winkels en zijn echt niet moeilijk te vinden. Rondom de gaten zit de kaas!

Dat bevuilen van je eigen nest is een fenomeen die voor zover ik weet alleen in Oss tot een absoluut dieptepunt daalt. Zelfs het beledigen en beschadigen van personen die hard werken en het beste voor hebben met het centrum wordt niet geschuwd. Over de onwaarheden, aannames en volstrekte onzin die gespuwd wordt maar te zwijgen.

Stel je een investeerder in winkelpanden of een eigenaar van een winkelketen voor. Zij onderzoeken goed waar ze hun geld investeren. Naast een gedegen marktonderzoek wordt er ook naar het plaatselijke sentiment gekeken. Ik kan je verzekeren dat als men plannen voor Oss zou hebben en de beslissingsnemers zich op sociale media gaan verdiepen in Oss ze toch meerdere malen achter de oren zullen krabben en een eventuele optie in Oss onderop de stapel leggen. Er zijn genoeg andere plaatsen in Nederland met voldoende leegstand die ze kunnen vullen.

De onrealistisch kritische houding van deze kleine groep Ossenaren werkt dus contraproductief en zij zijn op deze manier dus zelf medeverantwoordelijk voor de misère die zij zo hard veroordelen.

 

Met negativiteit lossen we in Oss niets op maar met positiviteit des te meer

Peter ter Horst

Met negativiteit lossen we in Oss niets op maar met positiviteit des te meer. Zonder je kop in het zand te steken. En dat gebeurt ook niet! Er wordt in het gemeentehuis hard gewerkt aan onder andere de realisering van het Walkwartier en aan groene gebieden in en rondom het centrum. In het coalitieakkoord staat verder dat de gemeente zich gaat inspannen om winkelketens aan te trekken. Dat gaat zeker lukken met de plannen rondom het Walkwartier én als we als inwoners laten zien dat we er ook achter staan. Niet als een kleine groep constant blijft roepen dat het hier niets is en elders beter is.

Ook zijn er veel centrumondernemers die investeren in panden en concepten. Horecabedrijven expanderen en brengen beleving.

Maar voor alles geldt, je moet het willen zien. Gelukkig is er een meerderheid in Oss en omgeving die dit wel ziet. En voor deze grote groep is het ook de moeite waard om door te zetten waar we met zijn allen mee bezig zijn.

Dus een oproep aan inwoners, bestuurders, ondernemers én pers; stay pOSSitive!

 

Wees trots op en verblijf in de Huiskamer van Oss

Peter ter Horst

Neem het centrum serieus en laat het geen speelbal zijn van politieke voorkeuren of ongenuanceerde, negatieve of suggestieve Facebookposts of nieuwitems.

Samen kunnen we de positieve vibe weer terug brengen welke er zeker was toen de definitieve plannen voor het Walkwartier werden gepresenteerd.

Wees trots op en verblijf in de Huiskamer van Oss. Uiteraard zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen, deze maakt het juist zo noodzakelijk. Kritisch zijn mag zeker, maar dan wel opbouwend en genuanceerd alsjeblieft.

Je zult zien dat dit een gunstig effect heeft op het sentiment en op het vestigings- en investeringsklimaat.

Deze bal kunnen wij met zijn allen aan het rollen brengen

Omarm het centrumgebied in plaats van eromheen te lopen, fietsen of draaien.

Inspraak Adviescommissie Ruimte Gemeente Oss d.d. 28.3.2019 agendapunt 5.03, Einde pilot laag dagtarief en Parkeerbelastingverordening

Geachte voorzitter, geachte leden van de adviescommissie,

Het advies van het college om de pilot ‘parkeren in het centrum tegen een lager dagtarief’ te verlengen tot maart 2020  is afgewezen door de opiniecommissie.

Het college is nu met een definitief voorstel gekomen waarin onder andere de volgende aspecten zijn meegewogen:

 • een goede regulering is noodzakelijk
 • het aantrekken van bezoekers uit omliggende gemeenten door een aantrekkelijk parkeertarief

 Ondanks dat het nieuwe voorstel geen grote verschillen laat zien ten opzichte van de huidige pilot ben ik van mening dat genoemde aspecten niet tot hun recht komen:

 • Per saldo wordt het parkeren duurder en met een uurtarief van 1.50 euro zal het moeilijk worden om bezoekers aan te trekken uit plaatsen als Heesch, Nistelrode, Wijchen en Rosmalen waar het gratis is en ook uit Uden waar men 1 euro per uur betaalt.
 • Uit de evaluatie blijkt dat de doelstelling van de pilot, verlenging van de gemiddelde verblijfsduur met 25%,  niet is gehaald én dat ruim 65% van de parkeerders korter parkeert dan 3 uur.

En toch is dit voorstel toegespitst op langdurig parkeren.

Daarom wil ik in deze inspraak mijn licht laten schijnen op een optie uit de interne memo van februari jl: Betaald parkeren tot 22.00 uur.
In deze memo worden als nadelen genoemd:

 1. Dat er op tijden na 18.00 uur en op zondagen er een zeer beperkt reguleringsprobleem is. Als we naar de statistieken in het evaluatierapport kijken zien we dat er ook geen reguleringsprobleem is van maandag 00 uur tot donderdag 18.00 uur. Ook dan maar gratis parkeren?
 2. Dat dit alleen maar extra inkomsten zou opleveren: tussen de 100.000 en 200.000 euro.
  Dit argument verbaasd mij als ondernemer. Laten we dan op zijn minst kijken welk uurtarief zou voldoen om niet méér opbrengsten op te halen.

 

Mijn verdere motivatie waarom het een goede optie is:

 • Parkeerplaatsen worden niet alleen overdag gebruikt en toch betalen alleen de bezoekers voor winkelen en niet voor beleving na 18.00 uur
 • De landelijke teneur van winkelsluitingen gaat ook aan  Oss niet voorbij. Tegelijkertijd zien we dat het aantal horecagelegenheden toeneemt en dat er andere functies zoals bijvoorbeeld cultuur, educatie en recreëren aan het centrum worden toegevoegd.
 • Er is overdag een grote ongelijkheid met de Ruwaard, Ussen en de Oude Molenstraat. Hier schreeuwt de parkeerdruk om regulering maar het blijft daar gratis. Dit is oneerlijke concurrentie met de binnenstad, gefinancierd door alle Ossenaren. Als het parkeerbedrijf al inkomsten tekort komt zou ik zeggen, ga daar eens naar kijken en financier het niet uit de (extra) opbrengsten uit het centrum.

Tot slot zou het ook een goed idee zijn om het half uurtje gratis parkeren achter het gemeentehuis ook in te voeren voor het centrum . Beter, maak het eerste uur gratis en voor sommige dagen (ad hoc) misschien wel 2 of 3 uur gratis. Goed voor de promotie van het centrum.
Nu ik hier toch sta toch wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.  

De negatieve berichtgeving op met name Sociale Media zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan. Gisteren stond er zelfs een artikel hierover in het Brabants Dagblad.

Toen wij 2 jaar geleden het Manifest UIThuis presenteerden zorgde dat voor een positieve boost bij het merendeel van de raad, de centrumondernemers, vastgoedeigenaren en belangrijker nog de bezoekers van het centrum.

Men dacht ‘he ze steken hun kop niet meer in het zand, de problemen worden onderkend en we gaan er wat aan doen’.

Helaas is er van die positieve Vibe weinig meer over. Hoe dat komt? Onder andere natuurlijk door de malaise in de detailhandel. Als er een winkel verdwijnt dan is dat voer voor het negatieve sentiment. Helemaal als de getroffen ondernemer de schuld niet bij zichzelf maar bij anderen neerlegt.

Maar onderschat ook uw aandeel hierin niet!

 • Uitstel beslissing UIThuis en tot zover weinig tot geen communicatie hierover
 • Fietsen in het centrum. In het rapport uit 2015 (rapport Megaborn, dd 22.5.2015 met kenmerk Gos1404) staat dat er geen objectieve afname van de verkeersveiligheid is vastgesteld maar dat er wel maatregelen moeten worden ingezet om het subjectieve gevoel van overlast te verminderen.
  Maar wat hebben diverse partijen gedaan? Die hebben het subjectieve gevoel van overlast juist aangewakkerd in plaats van het college aan te sporen om maatregelen te nemen.
  Vervolgens wordt besloten tot een verbod en als een trofee ingezet.  Een trofee van onvermogen wat mij betreft.
  Pas op zijn minst de boodschap aan; ‘winkels open, fietsers lopen’.
  Dit klinkt al positiever dan een verbod zoals het nu wordt genoemd.

b2e53074-a826-43d0-9a4b-720e6e71001e

 • Nog steeds hoor en lees ik opmerkingen van raadsleden of het wel een goed idee is om kasten met boeken te verplaatsen naar het centrum van Oss. Ik dacht echt dat deze discussie achter de rug was.
 • Discussie en vertwijfeling over het aantal leegstaande vierkante meters

Dit is niet verwijtend bedoeld maar als opbouwende kritiek Want natuurlijk heeft het te maken met de zorgen die we allemaal hebben, maar tegelijkertijd vormt het ook een voedingsbodem voor het negatieve sentiment. Helemaal als er dan ogenschijnlijk niets gebeurd.

Nu mijn oproep en dan rond ik echt af.

Het centrumgebied is gebaat bij een bestendig en langdurig beleid zodat we ons niet iedere 4 jaar zorgen hoeven te maken over een akkoord.

Samen met alle stakeholders kunnen we de positieve vibe weer terug brengen. Maak de Huiskamer van Oss tot speerpunt net zoals Global Goals, Agrifood Capital, Logistiek, de Maashorst en onze dorpskernen. Uiteraard zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen, deze maakt het juist ook zo noodzakelijk.

Als ons dit lukt zullen we zien dat dit een gunstig effect heeft op het sentiment en op het vestigings- en investeringsklimaat. Kijk maar hoe het Oss is vergaan met de verkoop en uitgifte van bedrijfsterreinen.

Deze bal kunnen wij met zijn allen aan het rollen brengen

Omarm het centrumgebied in plaats van eromheen te lopen, fietsen of draaien

 

Dank voor uw aandacht.

 

Peter ter Horst

Centrum Oss | on top of mind

Terwijl Oss zich opmaakt voor het carnavalsfeest liep ik deze zaterdagochtend door het centrum. De winkels waren nog dicht maar toch was er volop bedrijvigheid. Veel ondernemers waren bezig met de voorbereidingen voor een zonnig weekend. De terrassen werden aangeveegd, stoelen bijgezet en veel etalages van de modewinkels geven al een mooie impressie van de nieuwe mode.

Wat jammer dacht ik meteen dat ik de indruk heb dat dit gebied, het hart, de huiskamer van Oss niet ‘on top of mind’ is bij de gemeente.

Wat ik bedoel  is het volgende. Oss heeft als speerpunten

 • Agrifood capital
 • Global Goals
 • Logistiek (trimodaal; weg, water, spoor)
 • Natuur (-gebieden en maas)
 • Dorpskernen
 • 600 woningen per jaar bouwen
 • en sinds kort ook ons Erfgoed

Burgemeester Buijs (beste bestuurder van Nederland) en de wethouders zijn  geweldige ambassadeurs voor de gemeente Oss, zij omarmen deze speerpunten en dragen dit ver buiten Oss dan ook uit. Iets waar we als burgers trots op mogen zijn.

Maar wat is een bloeiende gemeente zonder een gezond hart?

Enkele jaren geleden is besloten tot het bouwen van het UIThuis.  Manifest UIThuis  Een traject van een jaar, geïnitieerd door UIThuis-groep ging hier aan vooraf. De urgentie was hoog.

Voortvarend ging het toenmalige college hier mee aan de slag. Met een visie die voor een gemeente met de omvang van Oss zeer vooruitstrevend genoemd mag worden. Een iconisch gebouw moest er komen, een gerenommeerd architect mocht hiermee aan de slag. De visie van dat college was ook dat het centrum een verblijfsgebied moest worden voor alle Ossenaren. Dat het toegankelijk en levendig moest worden. Een van de maatregelen die toen genomen is om fietsers in het centrum toe te laten.
Bovendien stimuleerde deze maatregel ook het gebruik van de fiets.

Feitelijk weet ik dat er in het Gemeentehuis volop gewerkt wordt aan het UIThuis en gebiedsontwikkeling rondom het UIThuis. Maar er is al een keer uitstel geweest, en dat mag niet nog eens gebeuren, het moet sneller. Het punt van urgentie zijn we al lang voorbij. En dit terwijl er ondertussen flink geïnvesteerd is in MFA’s in de dorpskernen.
Laten we eerlijk zijn, het hart is ziek. Leegstand valt net als in veel andere steden niet te ontkennen en zal wat winkelleegstand betreft nog gaan toenemen. Het wordt er alleen maar slechter op en je ziet sommige delen in de kern van ons centrum al verpauperen.  Gelukkig zijn er veel ondernemers die zich inzetten voor het centrum en investeren in hun bedrijf en hebben we een gemotiveerde centrummanager die met zijn team onder andere veel evenementen organiseert en zeer betrokken is met het reilen en zeilen van de ondernemers en met alles wat er vanuit de gemeente wordt ondernomen. En gelukkig zie ik in onze winkels weer een toename van het aantal bezoekers. Allemaal positief, maar het Osse centrum is niet klaar voor de toekomst. Waar zijn de culturele instellingen, woningen, educatie, groen?

Met winkels gaan we dit gebied niet meer vullen, dat is een landelijke trend. Natuurlijk zullen er altijd nieuwe winkels bij komen, maar zoals het was zal het nooit meer worden. Het winkellandschap is definitief veranderd en daar moet op geanticipeerd worden, het centrumgebied is te belangrijk om te laten stikken.

Mijn mening is dat er een visie moet komen met een integrale aanpak die het hele gebied omvat van kern tot aan- en toevoerstraten inclusief Raadhuislaan. Denk aan parken, appartementen/woningen, instellingen, cultuur, water, rondweg, logistieke oplossingen, fietsbeleid, parkeren, verkleinen winkelgebied etc.
Maak de huiskamer van Oss tot een van de speerpunten van de gemeente zodat het boven de politieke voorkeuren van de bestuurders komt te staan. Net als bijvoorbeeld bij Global Goals en Foodcapital lijkt mij dat een vereiste om te voorkomen dat het beleid van het ene college wordt teruggedraaid door het volgende college. Geen politieke spelletjes meer over de rug van het Centrum.

Binnenkort wordt de campagne #jetrefthetinOss gelanceerd. Laten we dit dan ook op alle fronten uitdragen. 

 • 600 woningen bouwen per jaar? Welkom nieuwe bewoners in het hart van Oss!
 • Toerisme in Oss? Dit is wat we nog meer bieden in onze huiskamer!
 • Oss als vestigingsplaats voor bedrijven? Biedt de toekomstige werknemers een goede en attractieve verblijfsgebied in het centrum!

 

Omarm het centrumgebied in plaats van eromheen te lopen, fietsen of draaien. 

Knipsel

 

 

 

Hiep hiep hoera!

Vandaag is mijn vrouw jarig 😂

post-1081-0-08673000-1450904785.jpg

Fietsen in het centrum van Oss, deal?

De kogel is door de kerk, nog voor de kerst geldt een verbod op fietsen in het centrum. Dit stond al in het verkiezingsprogramma van coalitiegenoot Beter Oss en is blind overgenomen in het coalitie-akkoord.
Euro’s worden hier over de balk gesmeten: 30.000 euro aan een onderzoek over wat de gevolgen (?) zijn van een verbod, 15.000 euro voor het verplaatsen en verwijderen van fietsenrekken, 10.000 euro voor het aanpassen van bebording, 10.000 euro voor het inrichten van een tijdelijke (maximaal 3 jaar) fietsenstalling waarvan de beheerskosten 67.000 per jaar zijn. Ervan uitgaande dat deze fietsenstalling er 2 jaar zit kost het fietsverbod de Osse gemeenschap minimaal 200.000 euro! En waarom?

Terug in de tijd

In 2013 is er een motie van VVD en Groen Links aangenomen en in 2014 is hieruit een tijdelijk verkeersbesluit genomen in het kader pilot “Fietsen terug als gast in het centrum” welke in 2015 is verlengd.

De pilot is geëvalueerd (rapport Megaborn, dd 22.5.2015 met kenmerk Gos1404):
– geen objectieve afname van de verkeersveiligheid is vastgesteld in het voetgangersgebied
– er wordt wel een subjectieve overlast ervaren
er diverse maatregelen worden ingezet om deze subjectieve overlast zoveel mogelijk te verminderen

Mede aan de hand van dit rapport werd in 2016 deze pilot definitief gemaakt en de gemeente nam in haar overwegingen mee:
– dat het centrum van Oss een verblijfsgebied is voor de bezoekers aan het centrum
– het stimuleren van het gebruik van de fiets
– de bereikbaarheid van de winkels wil verbeteren
– de leefbaarheid in het centrum wil verbeteren
in het besluit is meegenomen dat brom- en snorfietsers in de pilot niet werden toegestaan

Het besluit is genomen mede na overleg met de korpschef van de politie, district Maasland,  brandweer Brabant-Noord, Team Oost en de teamleider handhaving/toezicht openbare ruimte.

Al met al een meer dan weloverwogen besluit.

2018 de realiteit

We mogen stellen dat het toenmalige college nalatig is geweest. Welke maatregelen zijn effectief ingezet om de subjectieve overlast te verminderen? Is er adequaat gehandhaafd op het verbod van brom- en snorfietsers?

In plaats van dat de Gemeenteraad hier op toezag zijn veel Osse politieke partijen over elkaar heen gaan buitelen met enquêtes en eigen onderzoeken om maar vooral dat subjectieve gevoel van overlast aan te wakkeren bij de bezoekers van het centrum

Het huidige college gaat fietsen nu verbieden, op grond van deze subjectiviteit, onderbuikgevoel dus. Tevens zegt ze toe te gaan handhaven op het verbod, ahum!
Nu ineens wel?

Ik ben dus voorstander van fietsers in het centrum. De gemeente stimuleert wonen, cultuur en werken in ons stadshart, hier hoort bereikbaarheid op de fiets bij. Bovendien stimuleert het de leefbaarheid, is het duurzaam en geeft dynamiek in de stad. Mits iedereen zich aan fatsoensregels houdt. Regelmatig zie ik dat voetgangers menen recht te hebben en geen rekening willen houden dat er ook fietsers zijn, andersom zie je dat ook.

ik heb een voorstel aan de Raad en het College

 • Het verbod op fietsen stellen we uit tot minstens 30.4.2019
 • De gemeente zet effectieve middelen in om dat subjectieve gevoel van overlast te verminderen
 • De gemeente zet adequate handhaving in op de uren dat het het drukst is in het centrum.
 • Geen tussentijdse enquêtes of onderzoeken van politieke partijen

Alleen op deze manier heeft het fietsen in de stad een eerlijke kans, dat heeft het tot nu toe niet gehad! We hebben een gemeente nodig die hierin faciliteert en handhaaft, niet een gemeente die om de paar jaar het fietsbeleid als een wisseltrofee wisselt!

DEAL?